۱۷ دی ۱۳۸۷

رادیوی عمومی ملی (NPR) عکس های گیگاپن را جاسازی می کند

با تشکر از Ron Schott برای اشاره به این مطلب که رادیوی عمومی ملی چند عکس گیگاپن را برای اولین بار برای یک روایت آنلاین جاسازی کرده است:

Murals Depict Power of Law and Justice

هنگامی که من و همسرم در مورد این مطلب شنیدیم، به این فکر کردیم که "نقاشی های دیواری مورد بسیار مناسبی برای گیگاپن هستند. ما باید با آنها تماس بگیریم و قانعشان کنیم که از گیگاپن استفاده کنند." مطمئنا قبلا اینکار را انجام داده اند.


این مطلب ترجمه ای است از مطلب NPR embeds Gigapans از وبلاگ گیگاپن که در تاریخ 6 ژانویه 2009 توسط ILLAH منتشر گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: