۱۹ آبان ۱۳۸۷

مشاهده یک پانوراما گیگاپن بر روی زمین گوگل

دو روش برای مشاهده یک پانوراما گیگاپن بر روی زمین گوگل وجود دارد:

1. هنگامی که در یک صفحه سایت گیگاپن هستید:

هنگامی که در یک صفحه از سایت گیگاپن هستید (مانند صفحه جدیدترین عکس های گیگاپن، معروفترین عکس های گیگاپن، و حتی نمایه یک گیگاپنر)، بر روی لینک +View in Google Earth 4.2 که پایین عکس گیگاپن قرار دارد کلیک کنید. در شکل زیر محل لینک مورد نظر نشان داده شده است:

مشاهده یک پانوراما گیگاپن بر روی زمین گوگل

2.هنگامی که یک گیگاپن پانوراما را در صفحه آن مشاهده می کنید:

اگر در حال مشاهده و کاوش یک پانوراما گیگاپن در صفحه مربوط به آن هستید (مثل این)، می توانید به راحتی بر روی لینک +View in Google Earth 4.2 - که بین محل نشان دادن snapshot ها و نقشه گوگل قرار دارد - کلیک کرده و گیگاپن مورد نظر را بر روی زمین گوگل (گوگل ارث) مشاهده کنید.

توجه: اگر لینک های مورد نظر را برای یک عکس مشاهده نمی کنید، به این دلیل است که عکاس آن گیگاپن (گیگاپنر) محل آنرا برروی زمین گوگل مشخص نکرده است.

مرتبط: مشاهده تمامی عکس های گیگاپن بر روی زمین گوگل

هیچ نظری موجود نیست: