۲۷ دی ۱۳۸۷

لوگوی جدید گیگاپن

چند روز پیش، لوگوی گیگاپن از

لوگوی قدیمی گیگاپن

به

لوگوی جدید گیگاپن

تغییر یافت.

هیچ نظری موجود نیست: