۲۵ شهریور ۱۳۸۷

عکس های گیگاپن پس از طوفان Ike

تاریخ انتشار در وبلاگ گیگاپن: دوشنبه، 15 سپتامبر 2008

در حال حاضر دو عکس گیگاپن از طوفان Ike که در Houston به وقوع پیوست برروی سایت آپلود شده اند. عکس ها در این صفحه انتخاب هستند. اطلاع داریم که گیگاپنرهای دیگری هم هستند که به محض آنکه بتوانند از این طوفان عکس می گیرند و برروی سایت می گذارند. پس برای گیگاپن های بعدی از این طوفان آماده باشید. برای افرادی که در کنار دریا زندگی می کنند آرزوی سلامتی داریم.

منتشر شده توسط ILLAH در ساعت 10:41 صبح
اصل مطلب در وبلاگ گیگاپن: Post-Hurricane Gigapan images

هیچ نظری موجود نیست: