۲۶ شهریور ۱۳۸۷

ارائه دستگاه های گیگاپن به صورت امتحانی ادامه دارد

تاریخ انتشار در وبلاگ گیگاپن: دوشنبه، 15 سپتامبر 2008

خرسندیم که اعلام کنیم توزیع دستگاه های گیگاپن امتحانی ادامه پیدا کرده است. شرکتی که با آن کار می کردیم، Charmed Labs، با گروه های دیگری یکی شده و شرکت جدید توان آنرا دارد که دستگاه های گیگاپن را تولید کند. اگر شما هم علاقمند هستید، به سایت آنها بروید و ثبت نام کنید.

منتشر شده توسط ILLAH در ساعت 10:43 صبح
اصل مطلب در وبلاگ گیگاپن: Beta Testing of Gigapan units continues

هیچ نظری موجود نیست: