۱۴ شهریور ۱۳۸۷

دسترسی بیشتر به گیگاپن


تاریخ انتشار مطلب در وبلاگ گیگاپن: چهارشنبه، 20 آگوست 2008

بسیار خرسند می شویم که سایت ها برای ارائه مطالبشان از قابلیت کاوش پذیری گیگاپن استفاده کنند، برخی از سازمان های خبری به این کار پرداخته اند. یکی از حرکت های علمی جالب که در این زمینه صورت گرفته است توسط موسسه باستان شناسی Joukowsky دانشگاه Brown است. این صفحه ای است که یکی از عکس های گیگاپن در آن قرار داده شده است:

http://brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/fieldwork/gigapan.html

منتشر شده توسط ILLAH در ساعت 11:48 بعدازظهر
اصل مطلب در وبلاگ گیگاپن: More Gigapan Outreach

هیچ نظری موجود نیست: