۱۳ شهریور ۱۳۸۸

دومین شمارۀ مجلۀ گیگاپن

دومین شمارۀ مجلۀ گیگاپن به تازگی منتشر شده است: قطب جنوب. این یک سیاحت اکتشافی عجیب است. با تشکر از Ella Derbyshire، ویرایشگر مهمان ما، که یک گیگاپنر فعال و پزشک ایستگاه Amundsen-Scott قطب جبوب است.

و من از آفریقای جنوبی برگشتم، بنابراین منتظر این هستم که دوباره مطلب بنویسم. در آنجا فیل ها را دیدم. و همینطور Kogelberg Biosphere Reserve.

_______________________________

مطلب بالا ترجمه ای است از مطلب Gigapan Magazine issue 2 از وبلاگ رسمی گیگاپن که در تاریخ 3 سپتامبر 2009 توسط ILLAH منتشر گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: