۲۸ خرداد ۱۳۸۸

مجموعۀ عکس های مربوط به ایران

در این شرایط خیلی سخت ایران، فکر ما با شهروندان آن کشور است؛ ما یک مجموعه عکس های پانوراما گیگاپن که در ایران گرفته شده است را انتخاب کرده و در صفحۀ اول سایت قرار داده ایم تا به انسانی شدن مکان ها و انسان های آن کشور کمک کنیم.

_______________________________

مطلب بالا ترجمه ای است از مطلب Curated Iran Set از وبلاگ رسمی گیگاپن که در تاریخ 17 جون 2009 توسط ILLAH منتشر گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: