۱۱ فروردین ۱۳۸۸

نمایشگاه و جایزه Easter Egg

افرادی که در گیگاپن سیستمز کار می کنند اعلام کرده اند که یک مسابقه گیگاپن easter egg خواهیم داشت که تفریح خوبی خواهد بود. بنابراین، تا می توانید اشیاء مختلفی را مخفی کنید، یک گیگاپن بگیرید و بفرستید. بنابراین ما می تواینم به راحتی اشیاء شما را پیدا کنیم، پیشنهاد من این است که تمام عکس ها را برچسب "easter" و "2009" بزنید. حتی یک جایزه برای نفر اول هم خواهیم داشت: یک سه پایه Manfrotto 190 CX. فکر می کنم این بار اولی است که گیگاپن جایزه ای را اعلام می کند. آخرین فرصت 12 ظهر EST روز 10 آپریل است.

_______________________________

این مطلب ترجمه ای است از مطلب Easter Egg Exhibit & Prize از وبلاگ رسمی گیگاپن که در تاریخ 31 مارس 2009 توسط ILLAH منتشر گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: