۳ آبان ۱۳۸۷

زمین شناسی ادامه دارد!


به قدری از کلکسیون عکس هایی که Ron Schott در رابطه با زمین شناسی انتخاب کرده است، قدردانی شد که با آنکه هفته زمین شناسی یک هفته پیش به پایان رسید، اما نمایش مجموعه عکس های منتخب همچنان در صفحه اصلی سایت gigapan.org ادامه دارد. امروز عکس های انتخاب شده عکس های ساحلی هستند، و هنوز دو موضوع دیگر تا پایان کار مانده است: پارک ملی Yosemite؛ و رسوب ها، صخره ها، roadcut ها و چینه هایی که در زمین ظاهر می شوند.

انتخاب عکس ها یک تجربه خیلی عالی بود. از همه تقاضا دارم اگر مجموعه های خوبی به ذهنشان می رسد به ما خبر بدهند تا در صفحه اول سایت آنها را نشان دهیم. اگر شما یک کلکسیون دارید و مایلید که آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، از طریق ایمیل با من تماس بگیرید، آدرس ایمیل من illat at cs.cmu.edu است.

این مطلب ترجمه ای است از مطلب !Earth Science Continues از وبلاگ گیگاپن که در تاریخ 24 اکتبر 2008 توسط ILLAH منتشر گردیده.

هیچ نظری موجود نیست: