۸ آذر ۱۳۸۸

شمارۀ جدید مجلۀ گیگاپن منتشر شد

مجلۀ گیگاپن

شمارۀ جدید مجلۀ گیگاپن (جلد1، شمارۀ3)، دو روز پیش، با موضوع فروشگاه فرهنگ (Culture Shop) منتشر شد.

پ.ن. عکس روی جلد مجله از عکس‏های من است.